Sviťme správně

Na rozdíl od jiných druhů zátěže životního prostředí má světelné znečištění jednu výhodu: může být rychle, jednoduše a bez velkých nákladů významně sníženo. Stačí se při plánování, výběru, instalaci a provozování osvětlení držet několika jednoduchých zásad:

1

Sviťte jen tehdy, kdy je potřeba, pouze tolik, kolik je potřeba a jen tam, kam je potřeba. Sviťte na zem, ne do nebe a ostatním do očí.

2

Používejte kvalitní moderní svítidla. Mají nižší spotřebu, delší životnost a jsou ohleduplnější k okolí.

3

Používejte svítidla určená pro daný účel, instalujte je správným způsobem a dbejte na jejich dobrý stav.

4

Návrh složitějšího a/nebo rozsáhlejšího osvětlení svěřte odborníkovi. Tato investice se Vám jistě vyplatí.

5

Po svém dodavateli osvětlení požadujte, aby dbal na co nejmenší míru světelného znečištění.

Připravili jsme vodítka pro různé situace, která Vám pomohou učinit vaše osvětlení šetrné a ohleduplné k přírodě i k ostatním.

Je třeba zdůraznit, že zde uvedená doporučení jsou jen souhrnem obecných pravidel, která by měla být při šetrném osvětlování dodržována. Zejména v případě větších a složitějších instalací (veřejné osvětlení, průmyslový provoz, slavnostní osvětlení významné budovy) by měli osvětlení ve spolupráci s investorem navrhnout a realizovat odborníci v oboru světelné techniky. Jsou vybavení patřičnou kvalifikací, znalostmi a nástroji a rádi vyjdou vstříc Vašim požadavkům. Požadujte po nich, aby zohlednili a minimalizovali vliv osvětlení na noční prostředí.

Na tomto místě je nutné podotknout, že zdaleka ne každý prodavač osvětlení je odborníkem v oboru. Požadujte reference a dejte si pozor na pochybné překupníky!