Časté dotazy

Se světelným znečištěním se můžeme setkat doslova na každém kroku. Často se nás ptáte, co v určité situaci můžete dělat či na koho se máte obrátit. Připravujeme pro vás přehled nejčastějších dotazů a naše doporučení, jak postupovat v konkrétních situacích. Tato stránka je "živá", tzn. postupně jí rozvíjíme, pokud zde nenaleznate to co vás zajímá, neváhejte nás kontaktovat.

Společným jmenovatelem mnoha situací, kdy se chcete bránit obtěžování světlem, je rozbor možností poskytovaných naší legislativou. Právě takový rozbor připravila právní poradna Frank Bold.

Od 1. března 2023 platí rovněž technická norma ČSN 36 0459: Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení. Zatím není závazná, to by se ovšem po mělo změnit po schválení novely stavebního zákona. Stručné shrnutí normy najdete zde.


 • Do okna mi svítí lampa veřejného osvětlení a ruší mě / obtěžuje mě / brání mi ve spánku, mohu se proti tomu nějak bránit?

  Až na určité výjimky je primárním smyslem veřejného osvětlení umožnit v noci bezpečné a přiměřeně komfortní užívání veřejných prostranství a komunikacích, rozhodně ne obtěžovat občany svícením do oken. Nejjednodušší je vždy kontaktovat provozovatele osvětlení, vysvětlit mu svojí situaci a požádat o nápravu. V ideálním případě by se měl přímo na místo přijet někdo podívat, situaci zhodnotit, případně provést měření a poté navrhnout přijatelné technické řešení. Obvykle spočívá v instalaci stínítka, změně nastavení svítidla nebo jeho výměně za jiný typ. V úvahu připadá i tlumení nebo vypínání osvětlení v pozdních večerních hodinách, je-li to na daném místě možné. V praxi se můžete setkat se širokou škálou reakcí – od ochotného přístupu, přes úpravu či výměnu svítidla na vaše náklady až po naprostou ignoranci, kdy budete označeni za potížistu. Pokud je zjevné, že se po dobrém nikam nedoberete, můžete zvážit např. obranu soukromoprávní žalobou, nicméně je smutným faktem, že legislativa v současné podobě téměř žádnou ochranu před rušivým světlem neposkytuje.
  Hlavní otázka se vždy bude točit kolem míry obtěžování – jiná je situace pokud vám do okna dopadá pouze rozptýlené světlo z ulice a jiná je situace kdy máte svítící kouli metr před oknem. Pokud bydlíte v přízemí, budete muset strpět více světla než sousedé ve vyšších patrech. Stejně tak pokud bydlíte v historickém centru města, kde jsou fasády domů osvětlené záměrně, je vaše situace složitější než na sídlišti na kraji města, kde pro svícení do oken není žádný důvod.
  Bohužel neexistují žádné závazné limity pro rušivé světlo (na rozdíl např. od hlukové zátěže) a i technické normy pro veřejné osvětlení se tomuto problému věnují jen velmi okrajově. Určité vodítko, které bývá v praxi používáno i pro veřejné osvětlení, najdeme v ČSN EN 12464-2 (norma pro osvětlení venkovních pracovních postor), kde jsou stanovené limity pro obtěžování světlem.

  Zóna Použití Maximální přípustné osvětlení okna (lx)
  Mimo dobu nočního klidu V době nočního klidu
  E1 Chráněná území, např. národní parky nebo CHKO 2 0
  E2 Venkovské oblasti 5 1
  E3 Obytná a průmyslová předměstí, rezidenční oblasti měst 10 2
  E4 Centra měst, nákupní a zábavní centra 25 5

  Bydlíte-li ve větším městě a nevíte, na koho se se svou stížností obrátit, můžete využít seznam kontaktů na provozovatele veřejného osvětlení.