Architektonické osvětlení

Nasvícení významných budov, historických památek, ale i dalších architektonických objektů jako jsou mosty, sochy nebo fontány je zajímavým a oblíbeným způsobem jak zatraktivnit prostředí města či obce v noci. Exteriérové osvětlení je dnes rovněž součástí designu mnoha současných soukromých staveb – ať už se jedná o administrativní budovy, hotely, sportovní stadiony nebo obchodní centra. Avšak stejně jako každé jiné, i architektonické osvětlení může být velmi výrazným zdrojem světelného znečištění, pokud je provedeno nevhodně a bez ohledu na vliv, který má na své okolí. Trendem dneška jsou ekologicky šetrné budovy, s malou spotřebou energie, přívětivé ke svým uživatelům i ke svému okolí. Ohleduplné a šetrné architektonické osvětlení by mělo být nedílnou a samozřejmou součástí tohoto trendu.

Architektonické osvětlení může představovat významný zdroj světelného znečištění

Architektonické osvětlení může představovat významný zdroj světelného znečištění, zejména je-li provedeno amatérsky a bez ohledu na okolní prostředí. Někdy se svítí doslova „pánubohu do oken“. Foto: Jan Kondziolka

Ještě než se rozhodnete architektonické osvětlení instalovat, měli byste si položit otázku, zda je to vůbec vhodné. Je mnoho situací kdy osvětlení objekt a jeho okolí vizuálně spíše poškodí a zničí specifickou atmosféru daného místa. Příkladem mohou být např. mnohé zříceniny hradů ve volné krajině, které nasvícením ztratí veškeré kouzlo nebo skromné venkovské kapličky. Druhým extrémem je nasvícení plechových stěn průmyslových hal, o jejichž architektuře se rozhodně nedá říci že by veřejný prostor nějak obohacovala.

Budovy i ostatní objekty by měly být nasvětlovány vždy směrem shora dolů, je-li to možné. Pouze takový způsob osvětlení může zajistit, že světlo, které mine osvětlovaný objekt, nebude unikat do širokého okolí ani na oblohu. Nasvětlování zdola by mělo být používáno pouze tehdy, kdy je jiný způsob technicky neproveditelný či příliš komplikovaný (např. osvětlení vysoké věže kostela). V každém případě by mělo být dbáno na to, aby nedocházelo ke světelným přesahům mimo obrys objektu. K tomuto účelu je vhodné používat směrové světlomety, clony a stínítka, naopak nevhodné jsou obyčejné necloněné světlomety bez možnosti patřičného směrování světla. Pokud se v blízkosti nachází silnice, osvětlení by nemělo oslňovat řidiče. Je rovněž nepřijatelné, aby takové osvětlení zasahovalo i do oken bytů.

Oblíbená svítidla tvaru koule se vyznačují mimořádně špatným využitím světla

Oblíbená svítidla tvaru koule se vyznačují mimořádně špatným využitím světla, velká část směřuje přímo do nebe. Foto: webkamera Humlnet.cz

Intenzita osvětlení by měla respektovat okolní prostředí a jas nasvíceného objektu by neměl výrazně převyšovat úroveň jasů v jeho okolí. V rušném centru velkého města je možné použít takové osvětlení, které by u venkovského kostelíka působilo zcela přehnaně a směšně. Jako vodítko je možné použít technické normy, které stanoví maximální přípustný jas fasád objektů na různých místech. Tyto normy stanovují maximální přípustný, nikoliv doporučený jas – ten je obvykle mnohem nižší.

Dekorativní a architektonické osvětlení je vhodné v pozdních nočních hodinách vypínat. Pakliže v ulicích již není nikdo, kdo by nasvícené objekty obdivoval, postrádá takové osvětlení smysl a představuje čiré mrhání energií. I nejvýznamnější památky jako je např. Pražský hrad nasvícení na noc vypínají. Je-li osvětlení koncipováno jako slavnostní, mělo by být používáno jen při výjimečných příležitostech, tak aby nezevšednělo.

 

Návrh vhodného osvětlení, jeho regulaci, instalaci a realizaci opatření k omezení světelného znečištění by měl zajišťovat především dodavatel. Proto je vhodné dávat přednost firmám s dostatkem zkušeností a patřičnou odbornou kvalifikací.