Mapy světelného znečištění

Zde je podrobná mapa umělého jasu noční oblohy nad Českou republikou, která vychází z Falchiho atlasu. Kromě podrobného měřítka má mapa dvakrát jemnější stupnici jasu oproti originálu. Pro snadnější orientaci jsou zobrazeny názvy měst nad 4000 obyvatel. S pomocí stupnice v legendě si můžete povšimnout, že nad Českou republikou se již nenachází přírodně tmavá obloha, a to ani nad Šumavou. Černé a temně modré oblasti se v relativně hustě osídleném území již nevyskytují, nejbližší tmavší místa jsou pak v Rakouských Alpách nebo na Slovensku.

Náhled mapy jasu noční oblohy nad ČR. K dispozici je i mapa ve vysokém rozlišení (6 MB).

Zde je mapa Evropy podle Falchiho atlasu umělého jasu oblohy, stupnice v mapě je zachována podle originálu v atlasu.

Jas noční oblohy nad Evropou, K dispozici je i mapa ve vysokém rozlišení (9 MB).


Co není mapa světelného znečištění

Za mapy světelného znečištění se často (a mylně) vydávají družicové snímky s viditelným umělým nočním osvětlením. Z těchto snímků je patrné kolik světla jde z daného místa na zemi směrem vzhůru, ale snímky už nevypovídají nic o tom, jak tmavá noční obloha je v daném místě. Z tohoto důvodu je nelze považovat za mapu světelného znečištění. 

Noční Země z pohledu družice Suomi-NPP/NASA

Tyto snímky jsou nejčastěji pořízeny z družic Suomi-NPP a DMSP, případně z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Takové snímky lze nalézt třeba na lightpollutionmap.info.  

Ukázka dvou stanovišť  Jizerka (nahoře) v ČR a Los Leones v Argentině (dole). Vlevo máme celooblohové snímky nočního nebe, vpravo jsou noční družicové záběry obou lokalit. Když se podíváme na ony družicové snímky (konec bílé šipky – poloha stanoviště), tak vidíme že, obě pozorovací místa jsou v černých oblastech. To značí jediné: v daném místě se nenachází žádný významný umělý zdroj osvětlení, který byl z družice viditelný.  Přesto se jas oblohy, při porovnání obou celooblohových snímků nočního nebe, na obou lokalitách liší. Obloha na Jizerce je nápadně světlejší než obloha nad Los Leones. Tento rozdíl je způsoben rozdílnou kvantitou bližších či vzdálenějších zdrojů osvětlení (obce, města, průmyslové oblasti), která má významný dopad na jas noční oblohy i na vzdálenost několika desítek kilometrů.