Norma ČSN 36 0459

Od 1. března 2023 je účinná nová norma ČSN 36 0459 – Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení. Co vlastně přináší, skutečně omezí světelné znečištění a mají se například obce bát, že budou muset investovat do nového osvětlení? Přinášíme vám odpovědi na nejdůležitější otázky, které s touto normou souvisí.

 • Čeho se norma týká?

  Norma se týká venkovního nočního osvětlení. Spadá sem osvětlení pozemních komunikací, osvětlení venkovních pracovišť, sportovišť, architektonické osvětlení a reklamní osvětlení. Pro ostatní druhy venkovního osvětlení (např. osvětlení domů a rekreačních objektů) je norma doporučující. Cílem normy je omezit nežádoucí účinky umělého osvětlení na okolní prostředí. Proto jsou zde stanovené limity pro některé světelně technické parametry, které bude muset osvětlení nově splňovat. Zavádí se takzvané zóny světelného prostředí, kterých je 5 a ve kterých platí různě přísné limity. Nejmírnější limity platí v centrech velkých měst, naopak nejpřísnější jsou uvnitř chráněných území jako jsou národní parky a CHKO.
  Norma se netýká dočasného osvětlení (např. vánoční výzdoba, kulturní a sportovní akce), dopravního značení, zdrojů osvětlení dopravních prostředků a podobně.

 • Co norma vyžaduje?

  – Až na výjimky připouští pouze svícení dolů na zem, nikoliv do okolí nebo do nebe. Nově by se tedy neměla svítidla bez dodatečných opatření různě naklánět a také by se neměla používat svítidla, jejichž konstrukce svícení pouze dolů neumožňuje (svítící koule apod.).
  – Je stanovené maximální přípustné osvětlení budov (a zejména oken) – nemělo by se už stávat, že bude někomu přímo do okna naplno svítit lampa veřejného osvětlení nebo světlomet z blízkého stadionu nebo výrobního areálu.
  – Nový je rovněž limit pro maximální úroveň osvětlení, která by neměla zbytečně překračovat hodnoty vyžadované jinými technickými normami.
  – Jsou stanovené limity pro architektonické osvětlení (maximální přípustný jas fasády) a také požadavek na použití clonícího příslušenství, tak aby nedocházelo ke zbytečnému unikání světla mimo osvětlovaný objekt – to se týká zejména nasvícení různých památek
  – Konečně, norma řeší i barevný odstín světla. To by mělo mít až na výjimky teplotu chromatičnosti (CCT) maximálně 3000K ve městech, na venkově a v chráněných územích pak ještě méně. Cílem tohoto opatření je co nejvíce omezit množství problematické krátkovlnné (zejména modré) složky spektra umělého světla v nočním prostředí.

 • Koho se norma týká?

  Norma se týká všech provozovatelů venkovního osvětlení, které spadá do výše uvedených kategorií. Tedy státních institucí a organizací, obcí, firem, spolků i soukromých osob.
  Zajímat by se o ní měli především investoři, projektanti a provozovatelé osvětlení většího rozsahu. Pokud si chcete namontovat světlo na garáž, nemusíte se hned dívat do technické normy, stačí dbát na to, abyste zbytečně nesvítili do okolí a sousedům do oken.

 • Bude nutné vyměnit současné osvětlení?

  Ne, současné osvětlení není kvůli normě nutné vyměňovat. Norma se vztahuje na nové osvětlení nebo na osvětlení, které projde rekonstrukcí. Pokud je to však možné, doporučujeme uvést i stávající osvětlení do souladu s touto normou.

 • Budeme muset zhasnout veřejné osvětlení?

  Ne, norma neřeší jestli někde má nebo nemá svítit veřejné osvětlení, pouze pro něj stanovuje technické požadavky.

 • Je norma právně závazná?

  V současné době norma právně závazná není a za její neplnění nehrozí postih. Předpokládá se však její brzké zezávaznění ve stavebním zákoně, pak se právně závaznou stane.
  Již nyní však doporučujeme se normou řídit, neboť k ní může být přihlíženo v případech různých sporů a řízení (stížnosti, žaloby, posuzování vlivu na životní prostředí…). Pořizovat tedy nyní např. osvětlení s teplotou chromatičnosti 4000K považujeme za vyloženě nerozumné.

 • Kde si mohu normu stáhnout / prohlédnout?

  Norma v současnosti bohužel není kvůli legislativním překážkám volně dostupná. Za zhruba 250 korun je možné zakoupit její tištěnou verzi u prodejců technických norem. Ve chvíli, kdy bude zezávazněná ve stavebním zákoně, se stane volně dostupnou. Dobrou představu o požadavcích lze získat i z našich doporučení na tomto webu nebo například z jednoduché osvětlovací příručky (ke stažení zde).