Osvětlení průmyslových a obchodních prostor

Osvětlení průmyslových, logistických a obchodních areálů tvoří stále větší podíl umělého světla, které je lidmi vnášeno do nočního prostředí. Společně s reklamním osvětlením je také nejrychleji rostoucím zdrojem světelného znečištění, zejména ve velkých městech a v okolí dálnic. Pro účinné omezení dopadů světelného znečištění je proto důležité, aby se na řešení podílely i provozovatelé a uživatelé těchto areálů. Používání ohleduplného a přitom plně funkčního venkovního osvětlení nepřináší žádné významné náklady navíc, zato může znamenat velký pozitivní posun ve vlivu na okolní prostředí. Společenská zodpovědnost, dobré sousedství a ohled k životnímu prostředí dnes patří k základním atributům firemní kultury společností v celém vyspělém světě.

 

Osvětlení skladového areálu

 

Kromě nenáročných instalací v malých provozech by s ohledem na existenci technických norem v této oblasti mělo být venkovní osvětlení průmyslových a obchodních prostor svěřeno odborné firmě. V každém případě by však osvětlení mělo splňovat obecné požadavky na omezení nežádoucího vlivu na okolí. Investor by po svém dodavateli osvětlení měl požadoval takové řešení, které omezí světelné znečištění na minimum. Pomoci životnímu prostředí je však často možné i když už je osvětlení nainstalováno. Mnohdy stačí světlomety trochu sklopit, použít úspornější světelné zdroje, nebo světlo vypínat, když není potřeba.

 

Osvětlení skladového areálu Osvětlení skladového areálu

 

Pro osvětlení výrobních, skladových a průmyslových areálů by měla být používána především funkční svítidla určená k danému účelu. Není důvod používat svítidla parková či dekorativní. Osvětlení by nemělo zasahovat mimo areál, zejména pokud se v okolí nachází obytná zástavba či přírodně cenná lokalita (les, vodní tok či plocha). Prochází-li v blízkosti komunikace, je třeba zamezit obtěžování a oslňování řidičů. Pokud není v daném prostoru nezbytně nutné dobré rozpoznávání barev, je vhodné vyhnout se bílému světlu, zejména se studeným odstínem, neboť nejvíce narušuje noční prostředí. V době, kdy není v daném prostoru provozována činnost, je možné osvětlení vypnout či ztlumit na úroveň vyžadovanou ostrahou objektu (pokud objekt či areál nikdo nestřeží, nemá valný smysl jej osvětlovat z „bezpečnostních důvodů“).

 

Osvětlení autoservisu Osvětlení autoservisu

 

Obchodní a prodejní centra a parkoviště by měla být osvětlena způsobem, který neobtěžuje okolí, zejména je-li v blízkosti obytná zástavba. Světlo by nemělo zbytečně unikat do okolí ani na oblohu a nemělo by oslňovat řidiče na přilehlých komunikacích. Designová a dekorativní svítidla by měla být vybírána s ohledem na co nejnižší vyzařování do nežádoucích směrů. Pokud je použito bílé světlo, je nanejvýš vhodné volit teplý odstín před studeným – je příjemnější a má menší nežádoucí dopad na noční prostředí. Po zavírací době je vhodné vnější osvětlení vypnout, nebo ztlumit na co nejnižší úroveň. Mezi vnější osvětlení patří i reklamní poutače, které jsou významným zdrojem světelného znečištění. I ty je vhodné v pozdních nočních hodinách zhasnout.