Nová mapa umělého jasu noční oblohy nad ČR

| |

V roce 2016 vydal Fabio Falchi se svými kolegy The New World Atlas of Artificial Sky Brightness (Nový světový atlas umělého jasu noční oblohy), často také nazývaný jako atlas světelného znečištění. Atlas zobrazuje poměr... ČÍST DÁLE