Světelné znečištění ...

... postihuje téměř všechny obyvatele vyspělého světa. Dopady světelného znečištění jsou v oblasti bezpečnostní, zdravotní i ekologické, ochuzují nás o pohled na hvězdnou oblohu a stojí mnoho peněz i energie - zbytečně.

Jak svítit správně?

Máte na starosti osvětlení ve své obci či firmě? Rádi byste svítili správně i u Vás doma? Nebo Vás naopak obtěžuje nevhodné osvětlení a rádi byste se bránili? Pro omezení světelného znečištění není třeba zhasnout - stačí svítit správně.

Kde je ještě tma?

Přírodní tmu u nás bohužel už nenajdeme. Kde ale můžeme najít co nejzachovalejší noční životní prostředí? Vydejte se do našich oblastí tmavé oblohy a dalších chráněných území, abyste poznali krásy noci.

Z NAŠEHO FACEBOOKU

Řada lidí má za to, že v oblastech tmavé oblohy najdou opravdu tmavou oblohu bez vlivu světelného znečištění. Ale takové tvrzení není zcela pravdivé, alespoň u oblastí tmavé oblohy v České republice.

Jak je to možné? Problematika světelného znečištění se netýká jen měst a jejich blízkého okolí. Světlo z velkých měst se šíří na vzdálenosti mnoha desítek kilometrů a ovlivňuje jas noční oblohy i v odlehlejších "ostrůvcích tmy" jakými jsou oblasti tmavé oblohy. Bohužel taková je realita střední Evropy, která je hustě osídlená a i na těch tmavších místech jsou z dálky viditelné zdroje světla.

Zde přinášíme ukázku jasu noční oblohy nad Jizerskými horami, na jednom z nejtmavších míst v lokalitě. Podél obzoru je vidět spousta bližších i vzdálenějších zdrojů světla, ani obloha v okolí zenitu není zcela temná.
Vedle toho je pro srovnání obloha nad Observatoří Pierra Augera v argentinské pampě, obloha v zenitu je zcela temná. Oba celooblohové snímky byly pořízeny digitálním fotoaparátem s objektivem typu rybí oko.

Autor obou snímku je Martin Mašek, který se měřením světelného znečištění dlouhodobě zabývá.

Facebook photo

Tři roky od začátku kauzy polské skleníky svítí dál i přes instalaci stínících rolet.

https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/polske-skleniky-svetlo-slunce-tma.A191126_153052_liberec-zpravy_jape?

V poslední době se objevují zprávy o alarmujícím celosvětovém poklesu druhové diversity, i celkové biomasy hmyzu. Toto téma rezonuje i v České republice, neboť lidé všech profesí i typů vzdělání mají povědomí o tom, že hmyz je základní komponenta potravního řetězce a celého ekosystému, a jeho úbytek může mít devastující účinky na život na Zemi. Hlavní příčiny této situace se hledají v nadměrném užívání pesticidů, ztrátě přirozeného prostředí a změně klimatu. Mezi světelnými inženýry se rychle rozšířil názor, že tolik skloňované světelné znečištění na úbytku hmyzu podíl nemá, neboť nebývá explicitně zmiňováno v seznamu environmentálních faktorů poškozujících biodiverzitu hmyzu. Z toho optimistického pohledu je může vyvést článek autorů Owens et al., (2019), který tento měsíc přinesl poměrně prestižní časopis Biological Conservation (IF 4.66), ve kterém autoři shrnují přes dvě stovky primárních studií zabývajících se působením nočního světla na populace hmyzu a bezobratlých vůbec.

Více ve shrnutí doc. Zdeňky Bendové: http://svetelneznecisteni.cz/vedci-o-pusobeni-nocniho-svetla-na-hmyz/

Facebook photo

Nenajdete ji už pomalu ani pod svícnem, natož v noci. Tma, stejně jako ticho, se stala nedostatkovým zbožím. Na světelné znečištění, které se rozšířilo z velkých městských aglomerací téměř všude a není před ním úniku, upozornil před deseti lety Astronomický ústav Akademie věd ČR. Dne 4. listopadu 2009 vyhlásil první oblast tmavé oblohy u nás.

V případě autobazarů můžeme se světelným znečištěním počítat téměř automaticky 👎

Facebook photo

Záznam dnešní tiskové konference na Krajském úřadě Libereckého kraje v Liberci k 10. výročí Jizerské oblasti tmavé oblohy.

Facebook photo

10 LET JIZERSKÉ OBLASTI TMAVÉ OBLOHY, k narozeninám přejeme vše nejlepší :-), hlavně dost tmy.

Facebook photo

Kam až dosáhne světlo z velkého města? Daleko... I ze vzdálenosti 60 kilometrů dokáže Plzeň změnit vzhled noční krajiny a hvězdné scenérie na jednom z nejtmavších míst v Česku, v srdci CHKO Český les.

Facebook photo