Vzniká norma pro omezení světelného znečištění

Světlo směřující do přírody, rušivé světlo do oken domů, oslnění, světelné znečištění … tyto pojmy a situace jsou stále nedostatečně řešeny v rámci současných ČSN a EN. To se koncem roku 2021 změní. Už podruhé se sešli členové Technické normalizační komise – z oborů fyziologie živočichů i člověka, botaniky, ochrany přírody, astronomie, krajinného rázu, dopravy a světelné techniky. Česká státní norma bude volně vycházet z rakouské technické normy z roku 2016. A bude oporou pro nový Stavební zákon, kde bude světelné znečištění již zakotveno. Stavební úřady se tak konečně budou mít o co opřít.

Technickou normalizační komisi zřídila na popud Ministerstva životního prostředí Česká agentura pro standardizaci, předsedou komise „Světelné znečištění“ je renomovaný světelný technik Ing. Petr Žák.

Úkolem je vytvoření normativního dokumentu pro omezení rušivých účinků umělého osvětlení. TNK tvoří dvě skupiny členů. První skupina je tvořena lidmi, kteří zastupují obory zasažené rušivými účinky umělého osvětlení. Jde o vlivy na faunu, flóru a člověka, vliv na astronomická pozorování, dopravní bezpečnost, na vzhled veřejných prostranství a na krajinný ráz. Druhou skupinu tvoří technici z oblasti světelné techniky, jejichž úkolem bude převedení požadavků na omezení rušivých účinků umělého osvětlení do technických požadavků na osvětlení a osvětlovací soustavy do připravované normy a vlastní návrh normy.

Problematika světelného znečištění je součástí Strategických dokumentů Ministerstva životního prostředí pro období 2020 – 2030. Světlo je společně s hlukem specifikováno jako jeden z potenciálních rušivých vlivů v rámci nově připravovaného Stavebního zákona. Tento zákon byl schválen na vládní úrovni a čeká se na schválení v Parlamentu. V současné době se již pracuje na prováděcích vyhláškách k nově připravovanému Stavebnímu zákonu a tyto vyhlášky potřebují technický předpis (technickou normu), na který se bude možné při řešení této problematiky odvolat.

Posted in Lidé, Příroda, Různé.