Vybíráme z nové ČSN na omezení světelného znečištění

Nejvíce chráněnými oblastmi před světelným znečištěním jsou samozřejmě ty, kde je příroda stále ještě doma, tedy národní parky a jejich ochranná pásma, chráněné krajinné oblasti, přírodní parky a oblasti tmavé oblohy. Obrázek ukazuje jejich rozložení po celé České republice. Můžete se tak podívat, zda vaše obec spadá do takové oblasti. V tzv. Z0 jsou parametry na ohleduplné svícení podle ČSN 36 0459 “Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení” nejpřísnější. A je to dobře.

Obrázek je z Příručky správného osvětlování, kterou nedávno vydalo Ministerstvo životního prostředí. Zde také najdete více informací o nové ČSN.

Studenti Gymnázia Na Zatlance o světelném znečištění

Doporučujeme podívat se, jak problém vidí studenti. Práce vznikla jako projekt studentů Gymnázia Na Zatlance Filipa Obadala, Elišky Rejhové, Nely Šleškové a Johanny Tietjenové. Cílem bylo zmapovat míru světelného znečištění v okolí obce Bílý potok a v Jizerské oblasti tmavé oblohy. Dále pak rozšířit ve společnosti povědomí o problémech, které světelné znečištění představuje, a proto vzniklo animované video, které má lidem zábavnou formou přiblížit tento problém. A zábavné to skutečně je! Projekt vznikl jako výstup ze závěrečné expedice, která se konala v oblasti Jizerských hor ve vesnici Bílý Potok. Odkaz na webové stránky.