Řešení problematiky světelného znečištění v České republice v letech 2018 – 2023

Ministerstvo životního prostředí vydalo materiál, který pro Vládu ČR připravila Mezirezortní pracovní skupina pro řešení problematiky světelného znečištění (MPS SZ). Ta byla založena v roce 2017 ministrem životního prostředí. Jednotliví členové MPS Sz stanovili úkoly, jejichž splněním by každý z nich přispěl k částečnému řešení problematiky ve své gesci.

Na konci roku 2018 byla Vládě doručena zpráva, která vyhodnotila plnění uložených úkolů. Po částečném utlumení aktivit v důsledku pandemie Covid-19 a vytíženosti klíčových resortů během předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022 nyní předkládá MPS SZ Vládě již čtvrtý materiál, který ji má informovat o vývoji aktivit členů MPS SZ od poslední zprávy v roce 2018.

Materiál uvádí přehled úkolů z usnesení č. 185/2018, které v hodnotící zprávě z prosince 2018 (č.j. 1157/18) byly nesplněné, a podává informaci o aktuálním stavu jejich plnění. Dále jsou popsány aktivity nad rámec zadaných úkolů, které členové MPS SZ podnikají pro nalezení způsobů prevence světelného znečištění, ať v rámci své běžné, nebo mimořádné agendy. Zmíněny jsou ukončené, probíhající i do budoucna plánované aktivity. Odkaz na materiál zveřejněný MŽP naleznete ZDE.

Posted in Různé.