Světelné znečištění nově v legislativě EU

Dobrá zpráva, evropský parlament chce, aby “zákon o obnově přírody” explicitně zahrnul ochranu nočního prostředí a tedy svetelne znečištění. Ten do roku 2030 zahájí opatření na obnovu 20 % pevniny a mořských oblastí EU. Zákonný požadavek se postupně zvyšuje, aby do roku 2050 pokryl všechny degradované ekosystémy. Usnesení obsahuje také část o světelném znečištění.

V preambuli se uvádí:

(44a) S větším využíváním umělého osvětlení se stalo významným problémem světelné znečištění. Mezi jeho zdroje patří vnější a vnitřní osvětlení budov, reklama, obchodní nemovitosti, kanceláře, továrny, pouliční světla a osvětlení sportovišť. Světelné znečištění je příčinou úbytku hmyzu. Světlo přitahuje mnoho hmyzu, avšak umělá světla pro něj mohou být smrtelná. Klesající populace hmyzu má negativní dopad na všechny druhy, které jsou na hmyzu závislé jako potravě nebo kvůli opylování. Někteří predátoři využívají této přitažlivosti ve svůj prospěch a ovlivňují potravinové sítě nečekanými způsoby.

Zákon by tak poprvé normalizoval světelné znečištění jako znečištění v právu EU a zahrnuje jej do obecného rámce obnovy životního prostředí EU. Jedním z příkladů “ozdravných opatření” v jeho příloze je: „zastavte, omezte nebo napravte znečištění způsobené … světlem ve všech ekosystémech“. Je to tak další logický krok po akcích k tématu světelného znečištění v rámci českého předsednictví EU, zejména Brněnské výzvě.

Více k zákonu na webu Evropského parlamentu v češtině včetně možnosti stažení českého znění zákona zde.

Posted in Akce.