Vybíráme z nové ČSN na omezení světelného znečištění

Nejvíce chráněnými oblastmi před světelným znečištěním jsou samozřejmě ty, kde je příroda stále ještě doma, tedy národní parky a jejich ochranná pásma, chráněné krajinné oblasti, přírodní parky a oblasti tmavé oblohy. Obrázek ukazuje jejich rozložení po celé České republice. Můžete se tak podívat, zda vaše obec spadá do takové oblasti. V tzv. Z0 jsou parametry na ohleduplné svícení podle ČSN 36 0459 “Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení” nejpřísnější. A je to dobře.

Obrázek je z Příručky správného osvětlování, kterou nedávno vydalo Ministerstvo životního prostředí. Zde také najdete více informací o nové ČSN.

Posted in Příroda.