Nová studie věnující se škodlivosti umělého osvětlení na hmyz

V odborném časopise Science Advances vyšla nová studie, která se věnuje škodlivosti pouličního osvětlení na místní populace hmyzu.
 
V práci bylo zjištěno, že pouliční osvětlení významně (desítky procent) snižuje počet housenek můr ve srovnání s neosvětlenými lokalitami, dále umělé osvětlení ovlivňuje jejich vývoj a potravní chování. Negativní dopady byly výraznější pod bílým LED osvětlením ve srovnání s klasickými žlutými sodíkovými výbojkami. To naznačuje, že probíhající přechod na LED se studeným podáním barev bude mít zásadní důsledky pro populace hmyzu a ekosystémové procesy.
 
Posted in Různé.