Evropský parlament – světelné znečištění začleněno v odhlasovaném znění

27. února 2024 proběhlo v Evropském parlamentu hlasování o zákoně o obnově přírody. V publikovaném textu (242 stran) bylo ustanovení o světelném znečištění schváleno takto:

(49) Scientific evidence suggests that artificial light negatively impacts biodiversity. Artificial light can also impact human health. When preparing their national restoration plans under this Regulation, Member States should be able to consider to stop, reduce or remediate light pollution in all ecosystems.

Do češtiny přeloženo: Vědecké důkazy naznačují, že umělé světlo negativně ovlivňuje biologickou rozmanitost. Umělé světlo může také ovlivnit lidské zdraví. Při přípravě svých národních plánů obnovy podle tohoto nařízení by členské státy měly mít možnost zvážit zastavení, snížení nebo nápravu světelného znečištění ve všech ekosystémech.

Zde si můžete přečíst také článek o tomto hlasování v EU-News. Evropským parlamentem odhlasovaný dokument nyní půjde do tzv. trialogů a výsledný text mezi návrhem Evropské komise, Rady Evropy a Evropského parlamentu bude teprve ten finální.

Doporučujeme k přečtení také stručné shrnutí problematiky světelného znečištění Evropskou komisí.

Zdroj obrázku: European Commison

Posted in Lidé, Různé.