“Zvyšování téměř o 10 procent ročně” říká nová vědecká studie

Vědci publikovali v prestižním časopise Science novou studii, ve které oznámili překvapivou studii dat z projektu Globe at Night, že světelné znečištění za poslední desetiletí celosvětově rostlo téměř o deset procent ročně. Jak dobře víte, rychlé přibývání světla v noci má důsledky pro všechnu živou přírodu včetně člověka. Závěry studie jsou jasným signálem, že potřebujeme naléhavou a okamžitou akci, abychom obnovili noční prostředí a ochránili přírodu i člověka před světelným znečištěním.

Shrnutí na webu International Dark-Sky Association ZDE.

Publikace ve vědeckém časopise Science ZDE.

 

Brněnská výzva projednána v EU

Ministrům životního prostředí států Evropské unie byla na zasedání Rady 20. prosince představena Brněnská výzva ke snížení světelného znečištění v Evropě, která je výsledkem odborné konference, která v říjnu proběhla v Brně. Akce byla důležitým milníkem v úsilí o snížení světelného znečištění v Evropě. České předsednictví vůbec poprvé zvedlo toto téma na evropskou úroveň. Jde o důležité téma ochrany životního prostředí, protože světelné znečištění má vliv nejen na noční druhy živočichů, biologickou rozmanitost a ekosystémy, ale také na lidské zdraví a duševní pohodu. V současné době neexistuje žádná nebo jen velmi malá legislativní kontrola tohoto jevu. Ministři se shodli, že je třeba zahájit i na evropské úrovni diskusi o ochraně nočního prostředí a redukci světelného znečištění. Více na webu MŽP. A děkujeme Chorvatské delegaci za její vystoupení na naši podporu.

Ilustrační obrázek: nevhodně zvolený typ svítidla u veřejného osvětlení, který svítí i do oken bytů.