Brněnská výzva projednána v EU

Ministrům životního prostředí států Evropské unie byla na zasedání Rady 20. prosince představena Brněnská výzva ke snížení světelného znečištění v Evropě, která je výsledkem odborné konference, která v říjnu proběhla v Brně. Akce byla důležitým milníkem v úsilí o snížení světelného znečištění v Evropě. České předsednictví vůbec poprvé zvedlo toto téma na evropskou úroveň. Jde o důležité téma ochrany životního prostředí, protože světelné znečištění má vliv nejen na noční druhy živočichů, biologickou rozmanitost a ekosystémy, ale také na lidské zdraví a duševní pohodu. V současné době neexistuje žádná nebo jen velmi malá legislativní kontrola tohoto jevu. Ministři se shodli, že je třeba zahájit i na evropské úrovni diskusi o ochraně nočního prostředí a redukci světelného znečištění. Více na webu MŽP. A děkujeme Chorvatské delegaci za její vystoupení na naši podporu.

Ilustrační obrázek: nevhodně zvolený typ svítidla u veřejného osvětlení, který svítí i do oken bytů.

Posted in Různé.