Vyšla nová česká technická norma ČSN 36 0459

Nová česká technická norma ČSN 36 0459 – Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení vyšla 1. února 2023 a 1. března 2023 se stane účinnou. Jaké má výhody a v čem by mohla být ještě přísnější si můžete přečíst v komentářích Pavla Suchana z Astronomického ústavu AV ČR, který byl členem týmu, který normu připravoval.

Stručné shrnutí obsahu normy najdete i zde na našem webu.

Foto: Seznam Zprávy

Posted in Akce.