V Brně se sejdou odborníci na světelné znečištění. MŽP v rámci předsednictví zvedá téma na evropskou úroveň

A vy můžete být u toho! Pro zájemce z řad veřejnosti bude k dispozici živý přenos konference 26. 10. 2022 od 13:00 do 18:30 hodin ZDE: https://www.youtube.com/watch?v=A-6W61Cb6bQ, dotazy účastníkům bude možné pokládat skrze aplikaci Slido. Oficiálním jazykem události je angličtina bez tlumočení.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo jako jednu ze svých priorit pro české předsednictví světelné znečištění. Mezinárodní pozornost má k tématu přitáhnout workshop Light pollution 2022, který se bude konat 26. 10. 2022 ve Hvězdárně a planetáriu Brno. Odborníci z celé Evropy tu představí zkušenosti z jednotlivých zemí s omezováním zbytečného svícení a budou hledat společný postup, jak tento druh znečištění omezit. Vedle evropských států se akce zúčastní zástupci Evropské komise, Mezinárodní asociace pro tmavou oblohu (International Dark-Sky Association) a Evropské agentury pro životní prostředí.

České předsednictví pro workshop vypracovalo podklad s názvem Light pollution reduction measures in Europe – Přístupy ke snižování světelného znečištění v Evropě. Dokument mapuje opatření na snížení světelného znečištění v jednotlivých evropských zemích.

Výstupem workshopu bude výzva účastníků “Brno Appeal to reduce light pollution in Europe”. Ta chce vybídnout k přijetí celoevropsky koordinovaného řešení problematiky světelného znečištění a Česká republika ji představí Evropské komisi a také na prosincovém zasedání Rady pro životní prostředí.

Více ZDE na webu MŽP

Foto: HaP Brno

Posted in Lidé.