Startuje mezinárodní projekt o světelném znečištění

Za spolupráce sedmi středoevropských planetárií

Hvězdárna a planetárium Brno zahájila ve spolupráci s řadou středoevropských planetárií realizaci velkého multimediálního projektu EU-RE-STAR (zkr. Scientists warn: Enlightenment but not redundant lights!), díky kterému vznikne první pořad pro digitální planetária o světelném znečištění na světě. Náklady na realizaci v průběhu dvou let dosáhnou 235 tisíc euro a jsou plně hrazeny z dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Světelné znečištění je novodobým, stále narůstajícím problémem, který ovlivňuje nejen kvalitu lidských životů, ale má také negativní účinky na faunu a floru. Světla v nočním prostoru jenom přibývá, ročně celosvětově kolem 6 procent. Pokud s tím nic neuděláme, budeme mít podle predikcí v roce 2030 noční prostředí na vesnici stejně světlé jako dnes ve městech. Problém je to navíc celoevropský, nezná hranic.
Řešením je používání osvětlení s regulovanou či omezenou intenzitou a vhodným složením vyzařovaného spektra. Některá místa jsou navíc osvětlována zbytečně či neúčelně. Motivem ke změně přitom může být veřejná diskuze, všeobecná popularizace, zvyšování povědomí veřejnosti o účincích světla v noci.

Projekt EU-RE-STAR sleduje moderní vzdělávací trendy v přírodních vědách. Hlavním cílem je společná tvorba pořadu s pracovním názvem „Světlá tma“ o fenoménu rušivého světla ve slovenské, české, maďarské, německé, polské, rumunské a anglické variantě. Film v unikátním formátu pro digitální planetária (někdy označovaná jako sférická kina) bude mít premiéru v polovině roku 2022 v digitáriu na Kraví hoře. Součástí bude evropská osvětová kampaň ve velkých planetáriích a vědeckýchparcích.

Projekt EU-RE-STAR vzniká pod vedením Hvězdárny a planetária Brno, za spolupráce Tudomanyos Ismeretterjeszto Tarsulata (Maďarsko), Planetarium Hamburg (Německo), Zielonogórski Osrodek Kultury (Polsko), Gesellschaft Österreichischer Planetarien (Rakousko), Complexul Astronomic Baia Mare (Rumunsko), Slovenská ústredná hvezdáreň (Slovensko). Byl zařazen do programu Erasmus+ (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices) a podpořen celkovou částkou 234 608 euro.

Foto: Marián Runkas

Share and Enjoy !

0Shares
0 0
Posted in Akce.