Přednáška o světelném znečištění v rámci Noci vědců

V rámci Noci vědců 2020 byla přednesena přednáška “SVĚTLO – DOBRÝ SLUHA A ZLÝ PÁN”. Přednáška je dostupná online ZDE.

Přednášejícími jsou: Pavel Suchan, Česká astronomická společnost, Hynek Medřický, světelný technik.

Světelné znečištění způsobuje, že na obloze toho vidíme stále méně. Ale nejen to. Představuje také riziko zdravotní, bezpečnostní a ekologické. Přirozená tma je pro život většiny organismů stejně důležitá jako přirozené světlo. Střídání světla a tmy je metronomem synchronizujícím fyziologické funkce organismů, včetně člověka. Důsledky nadbytečného umělého světla v noci – světelného znečištění jsou jednou z mnoha daní, které lidské společenství platí za svůj pokrok a rostoucí pohodlí. Světelný “bonus” ve formě nepřirozeného umělého světla se začíná jevit jako nepřiměřený.

Posted in V médiích, Vzdělávání.