Vydána Osvětlovací příručka pro obce

V průběhu podzimu 2017 dostanou všechny obce  Jednoduchou osvětlovací příručku pro obce – doporučení pro šetrné moderní osvětlování, která byla vydána Ministerstvem životního prostředí spolu se Svazem měst a obcí České republiky, členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění. Tato pracovní skupina již mimo jiné připravila i materiál informující o problematice světelného znečištění vládu České republiky (ke stažení) a jejím cílem je nalézt možné způsoby řešení této problematiky v České republice. Příručka není technickou normou ani technickým popisem, ale popisuje jednoduchá pravidla, jak svítit co nejlépe a přitom minimalizovat negativní vlivy světla v noci na přírodu i na obyvatele. Byla připraven odborníky na světelné znečištění a konzultována s odborníky na světelnou techniku.

Příručka shrnuje šest základních doporučení pro správné osvětlování:
• vhodné typy svítidel
• správná instalace svítidel
• vhodné typy světelných zdrojů
• limity pro pronikání světla do oken domů
• dodržení maximální úrovně osvětlení
• jak na architektonické a dekorativní osvětlení

Každý z bodů je doplněn komentářem s názornými příklady špatného a správného provedení. Nechybí krátké shrnutí problematiky světelného znečištění, aneb proč je vlastně to správné svícení tak důležité. Doporučení v příručce mohou využít nejen obce, ale i provozovatelé soukromého firemního či domovního osvětlení, nebo může sloužit jako základní doporučení pro projektanty architektonického osvětlení a osvětlení památek. 

Posted in Různé.