O nás

Tento web spravuje Odborná skupina pro tmavé nebe při České astronomické společnosti. Jeho cílem je poskytnout široké veřejnosti informace o problematice světelného znečištění - fenoménu moderní doby, na který jako první poukázali astronomové a který se stále víc dotýká nejen přírody a životního prostředí, ale nás všech.

V souvislosti se světelným znečištěním se Česká astronomická společnost podílí na několika projektech, jako jsou oblasti tmavé oblohy, poradenství v oblasti šetrného osvětlování, mapování světelného znečištění v chráněných územích ČR nebo metodická podpora odborných prací žáků a studentů. Spolupracujeme přitom s mnoha dalšími partnery, kterými jsou např. místní samosprávy, Správy CHKO a národních parků, občanská sdružení, Astronomický ústav AVČR, Lesy ČR, hvězdárny a planetária a další.

Cílem kampaně je ochrana nočního prostředí včetně hvězdné oblohy a jeho zachování pro budoucí generace. Cestou k tomuto cíli je kvalitní a šetrné osvětlování, které využívá moderních poznatků a technologií, dobře slouží svému účelu a přitom zbytečně neobtěžuje své okolí.

Kontaktovat nás můžete na adrese info@svetelneznecisteni.cz, nebo pomocí kontaktního formuláře vpravo.

Kdo jsme

Míla Moudrá

Absolventka ochrany životního prostředí na PřF UK, spoluautorka rešeršních textů. Snaží se o začlenění ochrany nočního životního prostředí do povědomí zejména odborné veřejnosti.

Pavel Suchan

Pracuje v Astronomickém ústavu AV ČR. Zde se mj. zabývá ochranou pozorovacích podmínek observatoře v Ondřejově. Je místopředsedou České astronomické společnosti a předsedou Odborné skupiny pro tmavou oblohu České astronomické společnosti. V problematice světelného znečištění se pohybuje od samého začátku v České republice, od roku 2001. Byl u všech zákonodárných iniciativ v parlamentu a také u vzniku všech tří oblastí tmavé oblohy u nás.

Michal Bareš

Dlouholetý astronom amatér se zájmem o tmavou oblohu a pozorování objektů vzdáleného vesmíru. Autor mnoha textů na tomto webu, člen International Dark-Sky Associaton, specializuje se na měření světelného znečištění a podílí se na aktivitách v Manětínské oblasti tmavé oblohy.

Martin Petrásek

Vystudoval teoretickou fyziku a astrofyziku na Slezské univerzitě v Opavě, kde se nyní věnuje rozvoji oboru zaměřeného na nová média, multimédia a popularizaci vědy. Spolupracuje s kolegy z oboru Monitorování životního prostředí, vedl několik bakalářských prací na téma světelného znečištění. Problematice rušivého světla se věnuje také na komunální úrovni. Je členem Urbanistické komise rady města Opavy a je předsedou dozorčí rady Technických služeb v Opavě, které mají na starosti veřejné osvětlení ve městě.

Martin Mašek

Je spojený především s Jizerskou oblastí tmavé oblohy. Pracuje pro Fyzikální ústav AVČR a je autorem mnoha měření světelného znečištění nejen u nás, ale i v zahraničí. Stará se o prezentaci kampaně na sociálních sítích.

Jan Kondziolka

Je hlavním iniciátorem vzniku Beskydské oblasti tmavé oblohy, autorem a koordinátorem mimořádně úspěšného projektu podpořeného nadací Think Big v letech 2011-2013. Jeho aktivity se soustředí zejména na Moravskoslezský region.

Pavla Hudcová

Studentka programu Komunikace, multimédia a elektronika na fakultě elektrotechnické ČVUT, která je režisérkou, scénáristkou a produkční našich videoklipů a zodpovědná za vzdělávání dětí a mládeže na školách ve spolupráci s Astronomickým ústavem v Ondřejově.

Vojta Kohout

Hlavní autor webové databáze SkyQuality.cz. Navrhnul a zprovoznil fotografickou sestavu, která je používána pro měření světelného znečištění. Jeho aktivity se zaměřují především na oblast Šumavy, která je nejtmavším místem v České republice

Naši partneři

Stručně z historie

První kroky proti světelnému znečištění v České republice podnikla Odborná skupina pro tmavé nebe České astronomické společnost okolo roku 2001; na jejich základě byla do zákona o ochraně ovzduší 86/2002 Sb. zavedena definice světelného znečištění a možnost regulace světelných reklam obcemi. Toto opatření mělo později být doplněno nařízením vlády, jež prosazovalo výměnu nevyhovujících světelných zdrojů za vhodné; k vydání tohoto nařízení již ovšem nedošlo.

V pozdějších letech byla v informování veřejnosti aktivní zejména Hvězdárna a planetárium Brno, a to organizací akce Globe at Night, při které se široká veřejnost podílí na mapování světelného znečištění.

V roce 2008 jeden z našich spolupracovníků, Vojtěch Kohout, založil veřejně přístupnou databázi SkyQuality.cz určenou ke sledování stavu noční oblohy. To bylo prvním impulzem k budování znalostní báze o měření světelného znečištění a přebírání zkušeností ze zahraničí. Během několika málo let databáze nasbírala přes tři tisíce měření z téměř tří stovky lokalit zejména střední Evropy, a tento počet se stále zvyšuje.

Rok 2009 byl Mezinárodním rokem astronomie a při této příležitosti přišla polská Univerzita ve Wroclawi s námětem na založení Jizerské oblasti tmavé oblohy na pomezí Česka a Polska. Oblast, která byla vyhlášena šesti institucemi z české a polské strany, od té doby slouží jako místo pro setkávání astronomů a široké veřejnosti při pozorování denní i noční oblohy. Návštěvníci jsou informováni o problematice světelného znečištění a mají možnost spatřit na vlastní oči krásy tmavé oblohy s nerušeným pohledem na Mléčnou dráhu.

Důležitým mezníkem byl rok 2011, kdy se týmu pod vedením Jana Kondziolky podařilo získat podporu z programu Think Big od Nadace Telefónica a Nadace pro rozvoj občanské společnosti. Projekt Popularizace a výzkum světelného znečištění byl v programu Think Big úspěšný pětkrát po sobě až do roku 2013 a díky této podpoře byla například založena Beskydská oblast tmavé oblohy, uspořádány semináře pro pracovníky chráněných území či zprovozněna fotografická sestava pro měření míry světelného znečištění.

Na tento projekt v programu Think Big navázala Pavla Hudcová s projektem Zachraňme TMU!, jehož cílem je zvýšit informovanost prostřednictvím seminářů ve školách, školení pro učitele a tvorbou popularizačních videoklipů. Materiály vztahující se k tomuto projektu najdete na stránce o vzdělávání.

V roce 2014 byla z iniciativy místních obyvatel a Západočeské pobočky České astronomické společnosti založena Manětínská oblast tmavé oblohy, která má v zakládacím dokumentu poprvé definovány požadavky na šetrné osvětlení, které umožňují účinnou ochranu místního nočního prostředí.

V současné době se rozbíhá spolupráce s orgány ochrany přírody, která má zařadit ochranu nočního prostředí před světelným znečištěním mezi plnohodnotné oblasti péče o životní prostředí.