Tento web spravuje Odborná skupina pro tmavé nebe při České astronomické společnosti. Jeho cílem je poskytnout široké veřejnosti informace o problematice světelného znečištění – fenoménu moderní doby, na který jako první poukázali astronomové a který se stále víc dotýká nejen přírody a životního prostředí, ale nás všech.

V souvislosti se světelným znečištěním se Česká astronomická společnost podílí na několika projektech, jako jsou oblasti tmavé oblohy, poradenství v oblasti šetrného osvětlování, mapování světelného znečištění v chráněných územích ČR nebo metodická podpora odborných prací žáků a studentů. Spolupracujeme přitom s mnoha dalšími partnery, kterými jsou např. místní samosprávy, Správy CHKO a národních parků, občanská sdružení, Astronomický ústav AVČR, Lesy ČR, hvězdárny a planetária a další.

Cílem kampaně je ochrana nočního prostředí včetně hvězdné oblohy a jeho zachování pro budoucí generace. Cestou k tomuto cíli je kvalitní a šetrné osvětlování, které využívá moderních poznatků a technologií, dobře slouží svému účelu a přitom zbytečně neobtěžuje své okolí.

 

Stručně z historie

První kroky proti světelnému znečištění v České republice podnikla Odborná skupina pro tmavé nebe České astronomické společnost okolo roku 2001; na jejich základě byla do zákona o ochraně ovzduší 86/2002 Sb. zavedena definice světelného znečištění a možnost regulace světelných reklam obcemi. Toto opatření mělo později být doplněno nařízením vlády, jež prosazovalo výměnu nevyhovujících světelných zdrojů za vhodné; k vydání tohoto nařízení již ovšem nedošlo.

V pozdějších letech byla v informování veřejnosti aktivní zejména Hvězdárna a planetárium Brno, a to organizací akce Globe at Night, při které se široká veřejnost podílí na mapování světelného znečištění.

V roce 2008 jeden z našich spolupracovníků, Vojtěch Kohout, založil veřejně přístupnou databázi SkyQuality.cz určenou ke sledování stavu noční oblohy. To bylo prvním impulzem k budování znalostní báze o měření světelného znečištění a přebírání zkušeností ze zahraničí. Během několika málo let databáze nasbírala přes tři tisíce měření z téměř tří stovky lokalit zejména střední Evropy, a tento počet se stále zvyšuje.

Rok 2009 byl Mezinárodním rokem astronomie a při této příležitosti přišla polská Univerzita ve Wroclawi s námětem na založení Jizerské oblasti tmavé oblohy na pomezí Česka a Polska. Oblast, která byla vyhlášena šesti institucemi z české a polské strany, od té doby slouží jako místo pro setkávání astronomů a široké veřejnosti při pozorování denní i noční oblohy. Návštěvníci jsou informováni o problematice světelného znečištění a mají možnost spatřit na vlastní oči krásy tmavé oblohy s nerušeným pohledem na Mléčnou dráhu.

Důležitým mezníkem byl rok 2011, kdy se týmu pod vedením Jana Kondziolky podařilo získat podporu z programu Think Big od Nadace Telefónica a Nadace pro rozvoj občanské společnosti. Projekt Popularizace a výzkum světelného znečištění byl v programu Think Big úspěšný pětkrát po sobě až do roku 2013 a díky této podpoře byla například založena Beskydská oblast tmavé oblohy, uspořádány semináře pro pracovníky chráněných území či zprovozněna fotografická sestava pro měření míry světelného znečištění.

Na tento projekt v programu Think Big navázala Pavla Hudcová s projektem Zachraňme TMU!, jehož cílem je zvýšit informovanost prostřednictvím seminářů ve školách, školení pro učitele a tvorbou popularizačních videoklipů. Materiály vztahující se k tomuto projektu najdete na stránce o vzdělávání.

V roce 2014 byla z iniciativy místních obyvatel a Západočeské pobočky České astronomické společnosti založena Manětínská oblast tmavé oblohy, která má v zakládacím dokumentu poprvé definovány požadavky na šetrné osvětlení, které umožňují účinnou ochranu místního nočního prostředí.

V současné době se rozbíhá spolupráce s orgány ochrany přírody, která má zařadit ochranu nočního prostředí před světelným znečištěním mezi plnohodnotné oblasti péče o životní prostředí.

 Sdílet tento článek

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Tumblr
  • Pinterest