Workshopy a přednášky

V rámci projektu Zachraňme TMU! jsme připravili modelové hodiny pro základní školy. Cílem projektu je poukázat na možnost začlenění této problematiky do běžných vyučovacích hodin. Projekt Zachraňme TMU! byl oceněn cenou Gratias Tibi, která oceňuje projekty mladých lidí, které jsou prospěšné společnosti.

Vzdělávání široké veřejnosti v oblasti světelného znečištění považujeme za důležité a proto nabízíme tyto worskhopy a přednášky:

 

PRO ŠKOLY:

1. Workshop pro 4./5. třídu ZŠ

 • Workshop trvá přibližně 2 vyučovací hodiny. S dětmi se nejprve seznámíme, společně přemýšlíme o tom, jestli máme raději světlo nebo tmu a pak mluvíme o rozšíření různých živočichů a rostlin po světě. Následně si ukážeme, jak na který druh působí právě světelné znečištění a které oblasti jsou světelným smogem nejvíce postižené. Vše probíhá formou her, děti navzájem komunikují v kroužku.
 • Workshop je určen pro třídu o 20 žácích.

 

2. Workshop pro 8./9. třídu ZŠ:

 • Workshop trvá přibližně 2 vyučovací hodiny. Podle zájmu se dá rozšířit na více (společně můžeme navrhovat osvětlení letiště či zamýšlet se nad tím, jak upravit osvětlení v obci) a dá se udělat i jako večerní s pozorováním a měřením jasu oblohy (pouze za jasného počasí).
 • Společně se seznámíme, přemýšlíme, kde jsme zažili největší tmu. Pak přecházíme k prezentaci, ve které se dotkneme všech aspektů světelného znečištění. Děti následně zpracovávají postery na vybraná témata, které pak prezentují ostatním. Důraz je tedy kladen na to, aby děti dokázaly o této problematice sami něco říct.
 • Workshop je určen pro třídu o 20 žácích, je možno jej přizpůsobit starším dětem.

 

3. Modelový workshop pro (budoucí) pedagogy 

 • V případě zájmu děláme modelové hodiny pro učitele (vhodné i pro pedagogické školy), předáme jim materiály a hovoříme s nimi o tom, na co si dát pozor, jaké odpověti a otázky během hodin od dětí čekat a na co se zaměřit.

 

4. Přednáška určená pro gymnázia a střední školy

 • Během jedné vyučovací hodiny si povíme o tom, co to světelné znečištění je a jaké má dopady.

 

PRO DOSPĚLÉ:

1. Workshop pro dospělé

 • Workshop trvá přibližně 90 minut
 • Průběh workshopu lze upravit podle požadavků, např. podle toho, zda se místo konání workshopu nachází v oblasti zajímavé vzhledem k situaci světelného znečištění v ČR
 • Během workshopu se seznámíme se základními pojmy týkající se světelného znečištění se zaměřením na svícení v domácnostech. Samozřejmostí je interakce s účastníky workshopu.
 • Kapacita workshopu je 20 osob

2. Přednáška pro dospělé

 • Přednáška trvá přibližně 45 minut
 • Během přednášky se teoreticky seznámíme s problematikou světelného znečištění

 

V případě zájmu či dotazů pište na hudcova@outlook.com nebo volejte 702275922.

Dokument ČT o projektu Zachraňme TMU! (od času 14:00)

Video z workshopu s dětmi: