Firmy začínají být v ochraně nočního prostředí aktivní

Zvykli jsme si, že omezování světelného znečištění se věnují buď dobrovolníci nebo hvězdáři, případně přírodovědci a také státní správa, především Ministerstvo životního prostředí. To se ale mění. V úvodníku časopisu pro zákazníky firmy ELKOV elektro a.s. z Brna se čtenáři dočtou mnohem víc než jen o prodeji a technických údajích. Přečtěte si i vy. A my za tento přístup děkujeme.

Posted in Lidé, Různé.