V Brně se konal Kulatý stůl na téma biodynamického osvětlení

Dvanáct účastníků z vysokých škol, Akademie věd i firem zabývajících se světelnou technikou – odborníků na problematiku světelného znečištění, biologické působení světla ve dne a v noci a světelnou techniku – se dne 17. 4. 2019 věnovalo především otázkám, zda je nutná modrá složka světla v noci z hlediska světelné techniky a bezpečnosti a proč světelné znečištění a zvlášť modré světlo škodí.

Sjednocujícím tématem bylo omezení produkce světla v době nočního klidu. Za zcela zásadní byly označeny potřeba znalosti dobrého návrhu osvětlovací soustavy u projektantů venkovního osvětlování, začlenění problematiky do stavebního zákona a technických norem, aby se zamezilo vzniku zdrojů světelného znečištění a režim ohleduplného svícení (co nejmenšího) v době nočního klidu – na tom se shodli úplně všichni.

Všichni také vyslovili souhlas, že modrá složka světla není z hlediska světelné techniky v noci nezbytná. A také, že v souladu s doporučeními EU lze v ČR v době nočního klidu svítit maximálně 2 700 K (teple bílé světlo s nízkým obsahem modré složky světla) s tím, že večer a ráno lze použít i 4 000 K (bílé světlo s větším obsahem modré složky světla kvůli bezpečnosti na silnicích s velkým provozem) a naopak v době nočního klidu i PC Amber (bez modré složky světla, tedy nejohleduplnější k přírodě). To umožňuje jak použití svítidel 2 700 K na celou dobu noci, tak biodynamické osvětlení. Přírodo a člověče, snad vám svítá na zdravější svícení. Děkujeme všem dnešním panelistům.

Mezinárodní workshop k mapování světelného znečištění 17. 1. 2019

Děkujeme Ministerstvu životního prostředí za uspořádání mezinárodního workshopu na téma mapování světelného znečištění, který se 17. ledna 2019 uskutečnil v Praze. Dnešní metody dokáží nejen porovnat změnu v míře světelného znečištění, ale také velmi přesně určit zdroje světelného znečištění.

Dálkový průzkum země – nástroj pro mapování světelného znečištění / Remote sensing as a tool for light pollution mapping

Programme:
1) Light Pollution in the Czech Republic – problem and solutions
(Ing. Vladislav Smrž, Deputy Minister, Ministry of Environment)
2) Spatial, Temporal and Spectral Variation of Light Pollution and its Sources
(Dr. Alejandro Sánchez de Miguel, University of Exeter)
3) Light Pollution Quantification Possibilities from Acquired Atmospheric Aerosol Parameters
(RNDr. Ladislav Kómar, PhD., Slovak Academy of Sciences)
4) Discussion

 

Light Pollution Quantification Possibilities from Acquired Atmospheric Aerosol Parameters – RNDr. Ladislav Kómar, PhD., Slovak Academy of Sciences. (Ministerstvo životního prostředí, 17.1.2019).

 

Ministerstvo životního prostředí, 17.1.2019. Zleva Dr. Alejandro Sánchez de Miguel (University of Exeter), Michal Bareš (Odborná skupina pro světelné znečištění, Česká astronomická společnost) a Anna Pasková, M.A. (ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů, Ministerstvo životního prostředí).