Firmy jsou připravené nabízet šetrná svítidla

29. srpna se na Ministerstvu pro životní prostředí uskutečnil seminář s názvem Světelné znečištění – představení technologických řešení. V rámci snahy o omezení světelného znečištění vypsala ministerstva životního prostředí a průmyslu a obchodu dotační titul pro obce, zaměřený na pořízení úsporných a ekologicky šetrných svítidel. Jednou z klíčových vlastností šetrných svítidel je nízký podíl modré složky světla a právě na to dotační výzva pamatuje. Pro úspěch celé iniciativy je však klíčová dostatečná nabídka vyhovujících produktů a právě proto byli osloveni zástupci firem i odborná veřejnosti.

Zasedací místnost byla zcela zaplněná

Po úvodním slovu, kterého se ujali náměstek ministra Vladislav Smrž, předseda SRVO Jiří Skála a předseda odborné skupiny České astronomické společnoti Pavel Suchan, představila Lenka Maierová téma vlivu světla na živé organismy. Poté již násedovaly prezentace jednotlivých firem a jejich výrobků – jak se ukazuje, dodavatelé jsou schopni pružně reagovat na poptávku a nabízet svítidla s nízkým podílem modré složky světla. Zároveň často nabízejí možnost konfigurace optiky na míru konkrétní situaci, regulaci barvy a intenzity světla, řízení osvětlení na dálku nebo zapojení světelné soustavy do konceptu “smart city“. Pojem „biodynamické osvětlení“ ještě před několika lety nikdo neznal, a přesto jsou již dnes na trhu svítidla, která se dokážou přizpůsobovat měnícím se požadavkům na vlastnosti světla v průběhu noci. Je samozřejmé, že tyto nové „chytré“ technologie jsou zatím poměrně drahé, nicméně jak je vidět na příkladu smartphonů, je jen otázkou času, než jejich cena poklesne a stanou se běžnou záležitostí.

Svítidlo vybavené PC-amber LED poskytuje přírodě šetrné oranžové světlo podobné v současnosti používaným výbojkám, avšak se všemi výhodami moderní LED technologie a přitom lepším podáním barev.

V diskuzi vystoupili i představitelé profesních organizací a zástupci provozovatelů veřejného osvětlení se svými zkušenostmi. Jako červená nit se diskuzí táhl problém omezeného rozpočtů obcí a na druhé straně nutnost vyměnit v nejbližších letech nevyhovující podpůrnou infrastrukturu na nebo za hranicí životnosti (sloupy, kabeláž). Právě nevhodné umístění světelných bodů (příliš daleko od silnice, v blízkosti oken, v korunách stromů) je přitom jednou z hlavních příčin vzniku světelného znečištění.

Pro občany, kterým vadí světlo z veřejného osvětlení mířící do jejich oken, je potěšující zprávou, že správci veřejného osvětlení většinou berou stížnosti vážně, zabývají se jimi a v mnoha případech jsou schopni zjednat nápravu. Proto se v podobných případech neváhejte obrátit přímo na správce osvětlení ve vašem městě nebo obci, osvětlení je tu pro to, aby vám sloužilo, nikoliv aby vás obtěžovalo.

Podávat žádosti o příspěvek na šetrné veřejné osvětlení v dotační výzvě ministerstev životního prostředí a průmyslu a obchodu je možné do konce října, více informací naleznete přímo na webu MŽP.