Firmy začínají být v ochraně nočního prostředí aktivní

Zvykli jsme si, že omezování světelného znečištění se věnují buď dobrovolníci nebo hvězdáři, případně přírodovědci a také státní správa, především Ministerstvo životního prostředí. To se ale mění. V úvodníku časopisu pro zákazníky firmy ELKOV elektro a.s. z Brna se čtenáři dočtou mnohem víc než jen o prodeji a technických údajích. Přečtěte si i vy. A my za tento přístup děkujeme.

Druhý Kulatý stůl na téma modré světlo se konal v Praze

14. června 2019 se v Praze sešlo 20 odborníků – především světelných techniků, ale také přírodovědců či urbanistů a také tu byli zástupci profesních světelně technických organizací … aby už podruhé (poprvé se Kulatý stůl konal v Brně) diskutovali o (ne)potřebě modré složky světla v osvětlování venkovního prostředí a o ochraně přírody i člověka … a o biodynamickém osvětlení, které je jakýmsi kompromisem mezi zvečera a zrána osvětleným prostorem a v noci chránícím přírodní prostředí.