Světelné znečištění bude tématem zasedání vlády

Po půlroční práci mezirezortní pracovní skupiny dnes (24. 7. 2017) vláda projedná skoro 70 tistránkovou zprávu, která informuje o stavu světelného znečištění v ČR, o jeho negativních důsledcích v mnoha oblastech života lidí i přírody a o tom, jak je nebo spíše jak není státem zajištěna možnost občana bránit se proti bezohlednému, obtěžujícímu a nesprávnému nočnímu svícení. Více v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí – https://www.mzp.cz/cz/news_170724_SZ.

SZSnímek: Ministerstvo životního prostředí

 

Vyhlášení snahy za zachování tmavé oblohy na Bystřicku

26. května 2017 se v Bystřici nad Pernštejnem uskutečnil podpis Memoranda za zachování tmavé oblohy na Bystřicku. Česká astronomická společnost byla jedním ze signatářů a podpis za ní učinil její čestný předseda Dr. Jiří Grygar.

Podpisem Memoranda za zachování tmavé oblohy na Bystřicku se dovršila mnohaměsíční příprava občanské iniciativy Bystřická obloha, ke které se postupně přidaly Správa CHKO Žďárské vrchy, Česká astronomická společnost a 38 obcí Mikroregionu Bystřicko. V České republice se čím dál více ukazuje, že občanské, ale i komunální iniciativy a také zájem ochrany přírody předbíhají zájem státu. To se snad ale změní po dokončení práce mezirezortní komise ke světelnému znečištění svolané ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, která pracuje od února a zhruba za měsíc předloží do vlády svojí analýzu a doporučení k ochraně obyvatel a přírody před světelným znečištěním.

Memorandum

Memorandum

Astronomické odpoledne

Astronomické odpoledne