Mezinárodní workshop k mapování světelného znečištění 17. 1. 2019

Děkujeme Ministerstvu životního prostředí za uspořádání mezinárodního workshopu na téma mapování světelného znečištění, který se 17. ledna 2019 uskutečnil v Praze. Dnešní metody dokáží nejen porovnat změnu v míře světelného znečištění, ale také velmi přesně určit zdroje světelného znečištění.

Dálkový průzkum země – nástroj pro mapování světelného znečištění / Remote sensing as a tool for light pollution mapping

Programme:
1) Light Pollution in the Czech Republic – problem and solutions
(Ing. Vladislav Smrž, Deputy Minister, Ministry of Environment)
2) Spatial, Temporal and Spectral Variation of Light Pollution and its Sources
(Dr. Alejandro Sánchez de Miguel, University of Exeter)
3) Light Pollution Quantification Possibilities from Acquired Atmospheric Aerosol Parameters
(RNDr. Ladislav Kómar, PhD., Slovak Academy of Sciences)
4) Discussion

 

Light Pollution Quantification Possibilities from Acquired Atmospheric Aerosol Parameters – RNDr. Ladislav Kómar, PhD., Slovak Academy of Sciences. (Ministerstvo životního prostředí, 17.1.2019).

 

Ministerstvo životního prostředí, 17.1.2019. Zleva Dr. Alejandro Sánchez de Miguel (University of Exeter), Michal Bareš (Odborná skupina pro světelné znečištění, Česká astronomická společnost) a Anna Pasková, M.A. (ředitelka odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů, Ministerstvo životního prostředí).

Ve Francii začala platit vyhláška omezující světelné znečištění

Od Nového roku platí ve Francii nová vyhláška omezující světelné znečištění. Týká se většiny zdrojů venkovního osvětlení a zavádí požadavky a limity, jimiž se musí provozovatelé řídit. Cílem “předcházet a omezit světelné znečištění, včetně nadměrného obtěžování osob, živočichů, rostlin nebo ekosystému, způsobujícího plýtvání energií nebo bránícího pozorování noční oblohy”.

Opatření zavádí několik povinností, mimo jiné:

* Ztlumit nebo vypnout osvětlení v pozdních nočních hodinách, po zavírací době
* Omezit maximální přípustný podíl světla mířícího vzhůru na 1%
* Směrovat minimálně 95% světla nejvýše 15° pod horizont
* Omezit podíl modré složky světla, maximální přípustná teplota chromatičnosti je 3000K, v citlivých oblastech 2700K a 2400K
* Omezit přesvětlování
* Zamezit přímému vnikání světla do obydlí
* Na vyžádání poskytnout technické informace prokazující splnění uvedených požadavků

Vyhláška se vztahuje na všechno osvětlení instalované po 1.1.2020. Francie se tímto zařadila mezi nejprogresivnější země světa v oblasti ochrany před nežádoucími účinky nočního osvětlování.